ติดต่อนักวิเคราะห์

คุณ จิตรลดา เลขาพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

02-684-8788 chitrada@aira.co.th

คุณ ศรัณย์ คุณะกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

02-680 1281 perth.kunakool@asp-intl.com

คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

02-680 1227 therdsak@asiaplus.co.th

คุณ จิรเมธ รตะพิพัฒน์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

02-618-1348 jiramate.rat@bualuang@co.th

คุณ ศรชัย พิทยาพฤกษ์

บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด

02-638 5775 sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com

คุณ ธนัชชา จุรุกุล

บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด

02-638-5799 thanatcha.jurukul.1@nomura.com

คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

02-657-9229 pornthipa.ra@cimb.com

คุณ สุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

02-788-3612 sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com

คุณ โดม คุณประยูรสวัสดิ์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

02-205-7000 dome.ku@countrygroup.co.th

คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

02-657-7824 chanpens@th.dbsvickers.com

คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด

02-633-6469 nathavut@dbtisco.com

คุณ ณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

02-646-9712 nattawat.k@fnsyrus.com

คุณ ชุติมา วรมนตรี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (In cooperate with BNP Parisbas)

02-611-3555 chutima.wor@fssia.com

คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

02-672-5937 wilasinee@globlex.co.th

คุณ สุเมธ ซามันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

02-684-2682 sumedh.y.samant@jpmorgan.com

คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร

หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

02-696-0034 sorapong.j@kasikornsecurities.com

คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

02-680-2936 wichuda@kktrade.co.th

คุณ อาทิตย์ จันทร์สว่าง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

02-659-7000 #5005 artit.jansawang@krungsrisecurities.com

คุณ อำนาจ โงสว่าง

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

02-648-1125 amnart.n@ktbst.co.th

คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

02-624-6248 woraratp@ktzmico.com

คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

02-694-7727 patti.tomaitrichitr@macquarie.com

คุณ มาเรีย เบรนด้า ลาปิส

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-257-0250 maria.l@maybank-ke.co.th

คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-635-1700 danait@phillip.co.th

คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-862-9743 chatree.sr@rhbgroup.com

คุณ สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

02-949-1000 sirikarn.krisnipat@scb.co.th

คุณ รตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

02-617-4960 rata.lim@thanachartsec.co.th

คุณ กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-659 8302 kingpai@uobkayhian.co.th